Sagbrukshistorie

Her finner du forskjellige artikler om sagbrukshistorie.

Sagbruksbyen Namsos

Etter at man i 1837 fikk formannskapsloven ble det allerede i 1838, både i formannskapene i Grong og Overhalla, drøftet muligheten for å etablere et…

Livet på sagbruket

Den første dampmaskinen ytte bare 10 hestekrefter. Det var for lite til å kjøre både sager og høvel samtidig. For å oppnå ønsket kapasitet, gikk…

A/S Spillumbruket

Til forskjell fra tidligere år klarte man ikke å komme i gang igjen den påfølgende vinteren og våren. Det var planer om at arbeiderne selv…

Spillum Dampsag & Høvleri

Grunnleggeren Peter Torkilsen reiste startkapitalen sammen med fire kompanjonger: Iver N. Fjær, Tobias Althe, Andreas Bangsund og Niels Bjørum. Felles for dem var at de…

Peter Torkilsen

Torkilsen var født i Øvre Eiker i Buskerud i 1842, hvor han trådte sine barnesko i fattige kår. Han måtte tidlig ut i arbeidslivet, og…

Høvleri og rederi

Tørrfisk ble fraktet fra Nord-Norge til Bergen. Her handlet man korn og andre varer. På hjemveien gjorde fartøyene en stopp i Namdalen for å kjøpe…

MB Oter

Båten var opprinnelig åpen, med en 15 hk Union båtmotor installert. Namsen Fællesfløtningsforening fikk Oter samme år. Båtskrog, motor og frakt kom på til sammen…

MB Hauka

Familien Collett, som eide Bangdalsbruket, eide også et sagbruk på Oplø i Nærøy, men allerede i 1898 hadde man lagt ned sagbruksvirksomheten her og konsentrert…

Den moderne sagbruksnæringen

I tiårene som fulgte bukket mange mellomstore bruk og anlegg under. Næringen ble konsentrert på få hender i store konserner og sammenslutninger gjennom fusjoner og…

Sagbruksnæringen industrialiseres

I siste halvdel av 1800-tallet skjedde en ny, rivende utvikling i sagbruksnæringen. Dette skyldtes at de grunnleggende rammevilkårene endret seg. Teknologiske nyvinninger og en mindre…

Oppgangssagas tidsalder

Oppgangssaga fungerte slik at et vassdrevet hjul med en veiveaksling dreiv ei stang opp og ned. I enden av stanga var det festet ei treramme…

Trelast før 1500

Tømmer og treverk var viktig bygningsmateriale både i steinalderens grophus og i bronse- og jernalderens langhus. I middelalderen fikk vi kjennskap til lafteteknikken her i…