Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri

Eiendommer og samlinger eies i dag av Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri, men forvaltes av Museet Midt IKS avd. Norsk Sagbruksmuseum.

Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri ble stiftet i 1988, med formål for å kjøpe opp Spillumbruket slik at man kunne bevare sagbruket som et teknisk-industrielt kulturmiljø og museum.

For at et sagbruksmuseum skulle bli en realitet, var restaurering nødvendig. På grunnlag av dette mottok stiftelsen en gave fra Norske Skogindustrier på 200 000 kr for å begynne arbeidet med å sette i stand kulturminnet. I tillegg til gratis arbeidskraft gjennom sysselsettingstiltak, bidro Norsk Kulturråd også økonomisk slik at arbeidet skulle komme i mål til en åpning.

15. juni 1991 var det klart for å åpne for publikum.

Styret i Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri består i dag av:

Styrets leder

Randi Dille

Øvrige styremedlemmer:

Alfred Skogmo
Ann Evy Duun
Atle Brobakken
Kjell Robert Westerlund
Steinar Høknes
Knut Skåle