Den Kulturelle Skolesekken

Vi har god dialog med skolene og har flere opplegg gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Lokal DKS

Vi har lokale opplegg for Namsos kommune, der skolene kommer til oss eller vi kommer til dem, alt etter hva som er praktisk. Blant annet er lafting én av aktivitetene som elever i 2. klasse får prøve gjennom opplegget "Kreativ med tre".

De lokale oppleggene foregår som et samarbeidsprosjekt med de andre museene i Namsos: Kunstmuseet NordTrøndelag og Namdalsmuseet. De har egne opplegg, slik at vi i løpet av ett år dekker de fleste klassetrinn på grunnskolen.

Regional DKS

Med historien som dampsagbruk som bakteppe, har vi utviklet opplegget "Dampmaskina". Dette reiser vi ut med til skoler i hele Trøndelag. Her får elever fra 5. til 7. trinn en teoretisk innføring i bruken av damp, og de får deretter prøve dampmaskinmodeller.

dks Høknes u.skole 26.11. (2)