Norsk Sagbruksmuseum venneforening

Norsk Sagbruksmuseum har en nyetablert venneforening som har mange spennende oppgaver foran seg.

Etableringen

25. november 2020 ble stiftelsesmøte avholdt i Besøkssenteret på Norsk Sagbruksmuseum.
Det ble da lagt fram 9 saker som sto på lista, deriblant disse vedtekter som ble godtatt.

§ 1. Har som formål å
a) Støtte museets arbeid
b) Fremme museets interesser
c) Arrangere møter for medlemmene for å øke interessen for museet
d) Arbeide aktivt for å øke medlemsmassen og få flere frivillige

Framtidsplaner

På sikt ønsker medlemmene å komme i gang med søndagskaffe på Besøkssenteret.
Det vil være fokus på å ha et godt samarbeid med de ansatte i museet og hjelpe til med arrangementer ved behov.

Har du spørsmål om venneforeninga eller vil melde deg inn,
ta kontakt på mail:
[email protected] eller henvend deg til styremedlem Åge Rygh: [email protected]

Du kan også kontakte leder Jarl Andreassen: [email protected]

Kontigent

Priser pr. år:

Enkeltperson 100,-
Honnør og studenter 50,-
Familier 200,-
Bedrifter og lag 500,-
Æresmedlemmer 0,-
Støttemedlemmer 50,-