Museets historie

15. juni 1991 åpnet Norsk Sagbruksmuseum dørene for publikum. I 2021 feirer museet 30 årsjubileum.

Spillum Dampsag & Høvleri utgjør hovedbasen for Norsk Sagbruksmuseum.

I første halvdel av 1980-tallet var Norsk Teknisk Museum, i samarbeid med Riksantikvaren, på utkikk etter et sagbruksmiljø fra den tiden da sagbrukene var drevet med dampkraft. Dette med tanke på å få bevart et slikt miljø for ettertiden.

Konservator ved Norsk Teknisk Museum, Jan Wiig, fikk kjennskap til at det skulle være rammesager igjen på Spillumbruket i Namsos, som da var lagt ned. Etter en befaring i 1988 kunne man konkludere med at dette stedet var perfekt. Til tross for moderniseringer på midten av 1900-tallet var dette et godt bevart sagbruksmiljø fra den tiden handelssagbrukene var drevet med kraft fra dampmaskiner.
Wiig tok kontakt med Norske Skogindustrier, som da var eierne av Spillumbruket, og la frem Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museums planer for bevaring av et dampsagbruk. Da konklusjonen var at Spillumbruket var det beste utgangspunktet, fikk han stoppet demonteringen av maskinene.

Det var verken aktuelt eller økonomisk gjennomførbart for Norsk Teknisk Museum å kjøpe opp Spillumbruket. Det ble da utarbeidet en plan, i samarbeid med tidligere stortingsrepresentant Guttorm Hansen, for å etablere et eget sagbruksmuseum. Den ble så sendt inn til Miljøverndepartementet, sammen med en søknad om midler til å kjøpe opp bruket.
For at dette skulle realiseres ble det opprettet en stiftelse, Stiftelsen Spillum Dampsag & Høvleri, med formål å kjøpe opp Spillumbruket slik at det kunne bevares som et teknisk-industrielt kulturmiljø og museum. Jan Wiig gikk inn i stiftelsens styre på vegne av Norsk Teknisk Museum.

I november 1988 fikk Stiftelsen bevilget midler for oppkjøp av Spillumbruket, og tok over anlegget fra 1. januar 1989.
På grunn av behovet for restaurering, mottok Stiftelsen støtte fra Norsk Kulturråd for å sette i stand kulturminnet. De mottok også en gave fra Norske Skogindustrier på 200 000 kr for restaurering. Over 20 personer ble engasjert i restaureringsarbeidet, og Sturla Ytterdahl fungerte som arbeidsformann og driftsleder ved museet.

Deler av den sagbrukshistoriske gjenstandssamlingen til Norsk Teknisk Museum ble overført til Sagbruksmuseet, samt en plan for ytterligere innsamling av gjenstandsmateriale i framtiden.

Med restaurerte lokaler og nytt navn, Spillum Dampsag & Høvleri – Norsk Sagbruksmuseum, var lørdag 15. juni 1991 det endelig klart for at museet kunne åpne dørene for publikum.

I 2003 valgte man å bytte om på navnet, til Norsk Sagbruksmuseum – Spillum Dampsag & Høvleri.

«MB Hauka» ble overtatt av museet i 2004, og i 2011 kom «MB Oter». Målet var å få restaurert «MB Hauka» tilbake til dens originale stand, men da dette viste seg å bli mer utfordrende økonomisk enn man hadde trodd, ble «MB Hauka» i 2020 solgt til Nordenfjeldske Staalskibs-Union for 1 kr.

Museet gikk i 2008 inn som avdeling i Museet Midt IKS, sammen med Namdalsmuseet og Kystmuseet Rørvik. I 2010 kom også Kunstmuseet Nord-Trøndelag, og i senere tid Distriktsseksjonen. Dette betyr i praksis at stiftelsen fortsatt eier samlingene og anlegget, men driften av museet er tatt over av Museet Midt IKS.