For barnehager og skoler

Gjennom året har vi besøk av barnehager og skoler, og kan tilby ulike tilbud til disse etter ønske.

Lafting

Laft som byggemetode kom til Norge i slutten av jernalderen, og ble i løpet av den påfølgende middelalderen den mest utbredte byggtekniske metoden her i landet. Spesielt ved oppføring av boliger var lafteteknikken rådende, og sammen med et bevisst valg av tettvokste materialer med tette årringer, førte dette til bygninger som kunne stå i mange hundre år. Først med industrialiseringen måtte lafteteknikken vike plassen for mer moderne byggemetoder som reisverk og etter hvert også bruk av andre byggematerialer som betong og glass.

I dette opplegget får barna kunnskap om laft som byggemåte. Opplegget er først og fremst et praktisk opplegg der barna får bygge med lafteplanker. Vi har flere sett, helt til mini byggesett til stort laftesett der flere kan samarbeide om å bygge opp et hus. Her kreves logisk sans, og godt samarbeid. Opplegget kan tilpasses etter alder og gruppestørrelse, eller utvides med flere treaktiviteter.

Jentene har åpnet kiosk

Treverksted

Vi ved museet har en lidenskap for tre og ønsker at barn skal bli kjent med materialet. I vårt treverksted bruker vi sansene og lukter på treet og kjenner på det. Vi teller årringer, snakker om hva tre kan brukes til og hvorfor det er et anvendelig materiale. Vi vil at barna skal bli glad i tre! Én av aktivitetene vi har er å bruke små trebiter, som er rester fra høvling og saging, til å lage små kunstverk i form av en collage. Andre aktiviteter vi har er også å lage spikking, maling på tre, lage pynt av rekved, treskjæring og bruk av trykkblokker.

Opplegget tilrettelegges etter alder og gruppestørrelse

Vi har flere egnede lokaler til treverkstedet, f.eks. snekkerverkstedet eller Besøkssenteret. Ved fint vær er vi ofte utendørs, eller i grillhuset. Treverkstedet kan kombineres med å for eksempel se på høvelen i drift.

Omvisning med quiz eller film

For skolebarn tilbyr vi omvisning i saghuset eller dampmaskinrommet, med tilhørende quiz. Dette aktiviserer barna og lar dem bli kjent med museets kriker og kroker, delvis med guide og delvis på egen hånd. I filmrommet i besøkssenteret kan vi vise film som forteller om historien til sagbruket.