Trelast før 1500

Tømmer og treverk var viktig bygningsmateriale både i steinalderens grophus og i bronse- og jernalderens langhus. I middelalderen fikk vi kjennskap til lafteteknikken her i landet, og tømmer ble dermed…

Les mer