Kulturminnedag på museet

På sagbruksmuseet har vi ei fullt utstyrt smie. Denne har ikke blitt mye brukt de senere årene, men dette vil vi gjøre noe med. På årets kulturminnedag inviterte vi publikum inn i smia. Det var også åpent i Snedkeriet hvor det var metallaktiviteter for barn, og servering av kaffe og kaker.