1. Aerial photo 2010Norsk Sagbruksmuseum ligger på Spillum om lag fem kilometer sør for Namsos by. Museet åpnet i 1991 dørene, med utgangspunkt i det da nedlagte sagbruket Spillum Dampsag & Høvleri. Sagbruksmuseet er i dag en av fire avdelinger i Museet Midt IKS, den konsoliderte museumsenheten for Namdalen, ved siden av Namdalsmuseet, Kystmuseet i Nord-Trøndelag og Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

Eiendommer og samlinger eies i dag av Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri, men forvaltes av Norsk Sagbruksmuseum. Norsk Sagbruksmuseum er dermed en forvaltingsorganisasjon som ivaretar forskning og formidling av norsk sagbrukshistorie, samt forvaltning av kulturmiljøet Spillum Dampsag & Høvleri, MB Hauka, MB Oter, museets boksamling osv.

Norsk Sagbruksmuseum har en stab på 11 ansatte, og driftes med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Namsos kommune. I tillegg har sagbruksmuseet egenintekt basert på fortsatt produskjon på høvel og i snekkerverksted, samt salg av inngangsbiletter, servering av mat, salg av litteratur m.m. Da Spillum Dampsag & Høvleri er et teknisk-industriellt kulturminne av nasjonal betydning mottar museet også driftsstøtte fra Riksantikvaren til vedlikehold og sikring av sagbruket.