16509 Spillumbruket sett fra sørøst A 1949

Spillum Dampsag & Høvleri, eller Spillumbruket som navnet var da, i 1949.

Norsk Sagbruksmuseum tar utgangspunkt i Spillum Dampsag & Høvleri, som var i kommersiell drift fra 1884 til 1986. Etter nedleggelsen i 1986 ble det bestemt at sagbruket skulle tas vare på som teknisk-industriellt kulturminne og museum. Anlegget har en bygningsmasse på over 10.000 kvadratmeter, som er over halvparten av bygningsarealet i Museet Midt som helhet. Her finner vi i dag administrasjon og fagstab ved museet, verksteder, lager, sanitærfunksjoner og selvsagt de gamle produksjonslokalene bevart og tilrettelagt for publikum.

I tillegg til bygningene er den gamle maskinparken bevart, slik at man her kan se et intakt industrianlegg slik det artet seg ved midten av forrige århundre.

SDH_jan-2006 050