Pedagogiske opplegg fra Norsk Sagbruksmuseum

60-minutters opplegg (kan kortes ned til 45 min) som kan kjøres på skolen eller på Spillum.
Hvert opplegg kan tilrettelegges for de ulike trinnene på grunnskolen.

 

 • DAMPMASKINA
   

  • Lyst til å teste ei dampmaskin og lære om hvordan teknologien har preget samfunnet? Da er dette fysikk- og historieverkstedet rette tingen for deg.
  • Vi ser på hvilken kraft damp representerer, og hvordan denne energiformen ble utnyttet i dampmaskina. Deretter får elevene selv prøvekjøre ekte dampmaskinmodeller.

 

 • FRA TRESTOKK TIL PANEL
    

  • Elevene får gjennom opplegget kjennskap til sagbrukshistorien og hva denne har betydd for deres lokalsamfunn. De lærer om tilvirkningsprosessen fra stokk til ferdig produkt, samt om ulike tresorter og hva de er egnet til som materiale.
  • Etterfølges av en praktisk aktivitet, enten snekring eller spikking/treskjæring:
   1. Snekre egne «hus» (fuglekasser) av precut. Disse «husene» illustrerer hvordan Spillum Dampsag & Høvleri en gang i tiden laget sine ferdighus.
    • Forslag til oppfølgende aktivitet på skolen: Dekorere kassene – Lære mer om hvilke fugler som kan bo i kassene – Ta bilder over hvor kassene er hengt opp og lage collage – Rapportere fra tilsyn av kassene.
   2. Spikke eget sjakksett til klassen.
    • Forslag til oppfølgende aktivitet på skolen: Dekorere brikkene – sjakkturnering

 

 • ET ROM I ET HUS
   

  • Omvisning på Spillum Dampsag & Høvleri med spesielt fokus på ferdighusproduksjon. Med utgangspunkt i omvisningen og bakgrunnsmateriell, tegner elevene et eget hus.

 

 • INDUSTRIENS UTVIKLING I NORGE OG NAMDALEN
   

  • Omvisning spesielt egnet for elever i videregående skole (tar utgangspunkt i pensum i historie). I samråd med klassens historielærer, skreddersyr vår konservator en omvisning på Spillum Dampsag & Høvleri, med fokus på hvordan den industrielle utviklingen ga seg uttrykk i sagbruksnæringen.
  • Spesifikke emner kan belyses etter ønske fra lærer/elever, dette avtales på forhånd.