Gjennom dette pedagogiske opplegget får barna en førstehånds kjennskap til laft som byggemåte og lafteteknikkens historie. Opplegget er helt praktisk da barna sammen med pedagogen gjennomfører hele opplegget i friluft. Opplegget kan gjennomføres både ved museet og andre steder, og passer best for yngre barn mellom fem og ti år. I opplegget er samhandling et sentralt element da barna må samarbeide for å bygge opp en lekestue av små lafteplanker.

Laft som byggemetode kom fra Øst- og/eller Sentraleuropa til Norge i slutten av jernalderen, og ble i løpet av den påfølgende middelalderen den mest utbredte byggtekniske metoden her i landet. Spesielt ved oppføring av boliger var lafteteknikken rådende, og sammen med et bevisst valg av tettvokste materialer med tette årringer, førte dette til bygninger som kunne stå i mange hundre år. Først med industrialiseringen måtte lafteteknikken vike plassen for mer moderne byggemetoder som reisverk og etter hvert også bruk av andre byggematerialer som betong og glass.

Museet stiller til dette opplegget med et sett med små laftestokker som barna kan sette sammen til en liten bygning. Stokkene er litt for tunge til at de minste barna kan mestre dem alene, men to og to kan de enkelt flytte og stable disse stokkene. I enden av stokkene er det lafteknuter som låser stokkene sammen. Her må man huske å sette av åpninger til vindusåpninger og døråpninger. det er fint mulig å lage flere rom i bygningen man setter opp. Til slutt legges det på egne takelementer, og barna har dermed bygget sin egen liten lekestue.

Opplegget er god trening i koordinasjon og samhandling under veiledning av voksen, og kan være et bidrag til å bygge broer over kultur- og språkforskjeller mellom barn fra ulike kulturer, da handling og ikke ord er sentralt. Settet demonteres enkelt av en person, og er mobilt på en bilhenger.

IMG_1913