Dette pedagogiske opplegget skal gi elevene kunnskap om tre, trevirke og dets transformasjon fra skog til ferdig produkt – fra trestokk til panel. Dette skjer ved powerpointframvisning der det fortelles og formidles med bruk av bilder, film og tekst. I tillegg er det med tre- og treproduktprøver som barna får se og lukte på. Framvisningen etterfølges av at elevene får snekre en gjenstand.

Nord-Trøndelag er fortsatt et viktig skog- og sagbruksfylke, og elevene vil gjennom opplegget få en første kjennskap til sagbrukshistorien og et lite innblikk i hva denne har betydd for deres lokalsamfunn. Formålet med «Fra trestokk til panel» er å utvikle forståelse for egen kulturbakgrunn og styrke identitet gjennom kreativ utfoldelse med tre som materiale.

Elevene skal lære om tilvirkingsprosessen fra stokk til ferdig produkt. Hva skjer fra treet er hogd til det blir ferdig trelast, plank og panel som en kan bygge hus av? I tillegg får de noe kunnskap om treslag og hva de forskjellige tresorter er egnet til som materiale. Powerpointframvisningen etterfølges av at elevene får snekre en fuglekasse eller fôringsautomat for småfugler, avhengig av hva elevene velger. Her deles elevene inn i grupper på fem til seks. Sagbruksmuseets museumspedagog har med prekuttede elementer til fuglekassene og fôringsautomatene. Hullene til fuglekassene bores av elevene selv. Her kan de velge mellom to-tre størrelser, avhengig av hvilke fuglearter de ønsker i kassen.

Forarbeid kan skje med hjelp av tre elevhefter som er utarbeidet av sagbruksmuseet. Disse skaffes ved henvendelse til museet.

Fuglekassene og fôringsautomatene kan settes opp i skolens nærområde, og elevene få ansvar for å følge opp fuglekassene (rengjøring, vedlikehold) og legge i fôringsautomatene. Ved å registrere hvilke fugler som har ruget i kassene, antall egg/unger, samt hvilke fugler/dyr som har besøkt fôringsautomatene, vil elevene tilegne seg kunnskap knyttet til bl.a. naturfag, økologi og miljøvern.

Opplegget kan både gjennomføres ved sagbruksmuseet og på skolene.

12. Educational program for school children