6. Selfguiding mod

Det er satt opp en rekke skilt med monitorer rundt om på anlegget, som viser filmer som forklarer de forskjellige prosessene på et sagbruk fra forrige århundre.

Ved Spillum Dampsag & Høvleri kan besøkende vandre rundt på egen hånd. Gjennom de forskjellige bygningene går en løype der skilt med jevne mellomrom gir informasjon om arbeidet i de forskjellige delene av bruket og livet til de som arbeidet der. På flere av skiltene er det LCD-skjermer som viser de forskjellige maskinene i drift, og beskriver de mange prosessene på «bruket». I 2013 vil det også bli montert opp et trådløst nettverk i produksjonslokalene, og det vil settes opp QR-koder på de forskjellige skiltene, slik at besøkende ved hjelp av mobiltelefon eller nettbrett kan skanne disse kodene og få tilgang til digital informasjon. Besøkende som ikke har «smarttelefon» eller nettbrett kan låne dette ved museet.

For skoleklasser og grupper kan vi også tilby guidede turer på bruket. Omvisningene varierer fra ca. 40 minutter til halvannen time, avhengig av hva som ønskes.Gruppene bør ikke være på mer enn 25 personer. Ved større grupper bør de besøkende deles i to mindre grupper for å få fult utbytte av omvisningen.

Ved Spillum Dampsag & Høvleri er det tidvis drift i smie, mekanisk verksted, på saga, høvelen og i “filbua”. Da kan man få prøve å smi eller være med på å skjære tømmer. Man får også se hvordan høvelen virker, og får dermed et godt innblikk i hele produksjonsprosessen inklusive de nødvendige støttefunksjonene som smia, det mekaniske verkstedet med mer sto for. Vi ber interesserte ta kontakt med museet på forhånd dersom man ønsker guiding.

Norsk Sagbruksmuseum gjennomfører årlig flere forskjellige arrangementer. 1.juni 2013 gjennomfører vi vår sagdag med en rekke forskjellige aktiviteter, salg av mat og drikke, samt forskjellige oppvisninger. I tillegg gjennomfører sagbruksmuseet i samarbeid med de andre avdelingene i Museet Midt foredragsserien «Tilbakeblikk» med 1-2 foredrag i halvåret ved Spillum Dampsag & Høvleri.

Pedagoger fra museet deltar også ofte på eksterne arrangementer som Namdalsmuseets Kulturmartna, Mælamartnan og Skreifestivalen med både pedagogiske opplegg og utstillinger.

I tillegg tilbyr Norsk Sagbruksmuseum flere pedagogiske opplegg for skoleklasser . Disse foregår både på selve museet og ute i skoler, barnehager o.l. Vi har ett pedagogisk opplegg rundt dampaskina og den industrielle revolusjon, ett opplegg med snekring kalt “Fra stokk til trepanel” og et opplegg rundt laft. Disse kan gjennomføres både ved museet og utenfor museet, ved at våre pedagoger kommer på besøk. Ta kontakt for avtale.

Denne videoen forklarer hvordan QR-kodesystemet fungerer. Dersom du som besøkende får problemer så ta kontakt med museets ansatte.