Ny bok om arbeiderhistorie

Publisert 25. mars 2015

Det er nå kommet ut ei ny bok der Norsk Sagbruksmuseum har bidratt med en artikkel om arbeidslivet ved Spillum Dampsag & […]

DM kampanje for produksjonen

Publisert 1. oktober 2014

Sagbruksmuseet tar vare på kunnskapen om dampsaga gjennom produksjon på de gamle maskinene. Vi ønsker å utvide denne driften og har i […]

Sikring av Spillum Dampsag & Høvleri

Publisert 22. januar 2014

Sist helg brant 40 bygninger i en brann på Lærdalsøyri i Lærdal kommune, flere av dem med stor kulturhistorisk verdi. Heldigvis gikk […]

Tresliperiene i Namdalen

Publisert 1. januar 2014

I denne artikkelen tar vi for oss den namdalske sagbruksnæringens søsternæring tresliperiene, som vokste frem som de nordligste i sitt slag her […]

Den industrielle revolusjon

Publisert 29. desember 2013

Vår tilværelse er i stor grad preget av to store teknologiske revolusjoner. Den første av disse, den neolittiske revolusjon, også kalt jordbruksrevolusjonen, […]