Anikken Sæther Martinsen Kontor- og produksjonsmedarbeider 97731972 Klikk for e-post
Jøran Toresen (i permisjon) Håndverker restaurering/byggmester 41403494 Klikk for e-post