Kjell Roger, vår konservator og historiker, jobber mye med gammel sagbrukshistorie her ved Norsk Sagbruksmuseum.

Disse bildene er fra det gamle bedriftsarkivet til Spillum Dampsag & Høvleri. Mye spennende historie ligger lagret her.

Kjell Roger arbeider også med innholdet i utstillingene som etter hvert skal klargjøres i det nye besøkssenteret.