Nå har det kommet ut en ny bok om arbeidslivet og fagforeningshistorien ved alle de 15 teknisk-industrielle kulturminnene. Her finner du også en hel del om sagbruket og «sagkaillan» på Spillum Dampsag & Høvleri. Hvis du ønsker å kjøpe denne, så har vi et begrenset antall til salgs til 100 kr pr. stk. 😊 Enten så tar du turen innom, eller så kan vi sende i posten. Frakt er på 95 kr.
Send e-post til sagbruksmuseet@museetmidt.no eller ring 47 47 84 30 for å bestille.