HAUKA til slags!

Norsk Sagbruksmuseum som er en del av Museet Midt IKS har MB Hauka til salgs. Dette er en båt bygget på 1930 tallet, og som de siste årene har ligget på land under tak her på Norsk Sagbruksmuseum. Den har i dag status som vernet, men ved et salg vil denne statusen frafalle. Ny eier kan søke om å få den vernet etter søknad i framtiden.Norsk Sagbruksmuseum har også en del eikeplank tilhørende Hauka som de gjerne også selger sammen med Hauka.

Hauka har en lang historikk her i Namdalen, og det er museets ønske å finne nye eiere som kan få den tilbake til sin fordums prakt.Den har underveis blitt påkostet betydelige beløp i offentlige midler, men må fortsatt påkostes mye for å bli 100%.

Fartøyet har en lengde på 16,5 meter og en bredde på 4,3. Det følger en del utstyr med. Fartøyet står i dag på en henger, men er i en forfatning og størrelse, slik at transport bort fra Spillum må skje på lekter på sjøen.

Ytterligere info om båten kan fås fra konservator Kjell Roger Eikeset på telefon 906 57 008

Link til artikkel i Namdalsavisa finner du her.