Handle hos Spillum Dampsag & Høvleri?

 

Det er fortsatt produksjon på de gamle maskinene. Kantramma og deleramma kjøres jevnlig for å holdes ved like. I snekkerverkstedet er det full aktivitet med alt fra høvling av lister til møbelsnekring.

Vi på Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri, kan tilby «alt» du ikke kan få kjøpt i vanlige byggforretninger og hos trelasthandlere.

Så hvis du har et restaureringsprosjekt eller bare vil ha noe ingen andre har, nøl ikke med å ta kontakt.  Vi er behjelpelig med å finne ut hva du trenger.

www.sagbruksmuseet.no

sagbruksmuseet@museetmidt.no
geir.otterbekk@museetmidt.no