Vi har ledig stilling som MUSEUMSLEDER ved Museet Midt IKS sin avdeling Norsk Sagbruksmuseum – Spillum Dampsag & Høvleri – 2. gangs utlysning

Er DU Norsk Sagbruksmuseums nye MUSEUMSLEDER?

 

 

Vi søker en driftig, entusiastisk og god innovativ leder som kan videreutvikle Norsk Sagbruksmuseum. Vi ser etter en teamleder som ser potensialet, som ser de ansatte som vår viktigste ressurs, som kan øke vår egeninntjening og vårt handlingsrom, drive markedsføring og utvikle museets nye besøkssenter og aktivitetspark.

Ansvarsområde som museumsleder:

 • Ansvar for den daglige ledelse og drift av Sagbruksmuseet.
 • Personalansvar
 • Utarbeiding av langsiktige strategier, årsplaner, budsjett og rapporter for Sagbruksmuseet.
 • Ansvar for økonomi- og budsjettstyring.
 • Ansvar for å styrke og utvikle egeninntekter gjennom produksjon, samarbeid med næringslivet og andre.
 • Overordnet ansvar for søknader til blant annet Riksantikvaren, i samarbeid med blant andre Sagbruksmuseets konservator.
 • Være bindeleddet mellom
  • Sagbruksmuseet og Museet Midt IKS
  • Sagbruksmuseet og eier (Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri)
  • Sagbruksmuseet og fagseksjonene i Museet Midt IKS
 • Museumslederen er medlem i ledergruppen i Museet Midt IKS.

Du må ha:

 • Ledererfaring og kunnskap i administrasjon og økonomistyring.
 • Relevant høgskole eller universitetsutdannelse.
 • Målbevisst, resultatorientert og entusiastisk teamleder, med evne til å tenke strategisk.
 • Sosial og relasjonsbyggende evner.
 • Nytenkende og med gjennomføringsevne
 • Trives med høyt tempo i en travel hverdag.
 • Ha gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du bør ha:

 • Høgskole eller universitetsutdannelse i museumsrelaterte fag
 • Erfaring fra museumsarbeid

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Stor grad av selvstendighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sterkt fagmiljø
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale – stillingskode 1407 – avdelingsleder

Se www.sagbruksmuseet.no for nærmere informasjon.

For mer informasjon om stillingen kontakt museumsdirektør Camilla Birkeland tlf. 488 80 026 eller administrasjonskonsulent Tone Lise Stene tlf. 488 80 020.

Søknad:

Skriftlig søknad med CV, samt kopier av attester og vitnemål sendes til:

tone.lise.stene@museetmidt.no

 

eller

Museet Midt IKS

Strandgata 7

7900 Rørvik       

Søknadsfrist: 30.04.2018

 

Om Museet Midt IKS og Norsk Sagbruksmuseum

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger: Norsk Sagbruksmuseum, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og i tillegg Distriktsseksjonen. Administrasjonen for Museet Midt IKS har kontorer på Rørvik.

Norsk Sagbruksmuseum er lokalisert på Spillum i Namsos kommune og har et lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av norsk sagbrukshistorie.

Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av femten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge. Museet bruker de gamle sagene og høvelen for produksjon, salg og formidling. Produksjonen er et viktig satsningsområde for å ta vare på den lokale historien og for å sikre museets økonomi.

Museet har flere formidlingstilbud til skoleklasser og arrangerer årlig en Familiedag med ulike aktiviteter. I løpet av 2019 kommer Norsk Sagbruksmuseum til å ferdigstille et besøkssenter og en aktivitetspark, som vil være viktige elementer i formidlingen av norsk sagbrukshistorie.

Sagbruksmuseet ble i 2011 tildelt «Olavsrosa» av Norsk Kulturarv. Sagbruksmuseet har i dag ni faste ansatte.

Museumsleder er Norsk Sagbruksmuseums øverste leder, og rapporterer til Museet Midt IKS sin direktør.

Namsos kommune har i overkant av 13 000 innbyggere, og er regionsenter i Namdalen. Her er det et bredt kulturtilbud med kino, kulturhus, flere museer, gallerier, idrettslag, kor, korps og teaterlag. Byen og omlandet utgjør et større arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer, og har utdanningsinstitusjoner på høyskolenivå. Det er godt utbygde kommunikasjoner med bussruter, egen flyplass, og båtforbindelse til de ytre delene av Namdalen.