Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger: Norsk Sagbruksmuseum, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og i tillegg Distriksseksjonen. Administrasjonen for Museet Midt IKS har kontorer i Rørvik.

Norsk Sagbruksmuseum er lokalisert på Spillum i Namsos kommune og har et lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av norsk sagbrukshistorie.

Namsos kommune har i overkant av 13 000 innbyggere, og er regionsenter i Namdalen. Her er det et bredt kulturtilbud med kino, kulturhus, flere museer, gallerier, idrettslag, kor, korps og teaterlag. Byen og omlandet utgjør et større arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer, og har utdanningsinstitusjoner på høyskolenivå. Det er godt utbygde kommunikasjoner med bussruter, egen flyplass, og båtforbindelse til de ytre delene av Namdalen.

 

Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av fjorten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge. Museet bruker de gamle sagene og høvelen for produksjon, salg og formidling. Produksjonen er et viktig satsningsområde for å ta vare på den lokale historien og for å sikre museets økonomi.

Museet har flere formidlingstilbud til skoleklasser og arrangerer årlig en Familiedag med ulike aktiviteter. I løpet av 2019 kommer Norsk Sagbruksmuseum til å ferdigstille et besøkssenter og en aktivitetspark, som vil være viktige elementer i formidlingen av norsk sagbrukshistorie.

Sagbruksmuseet ble i 2011 tildelt «Olavsrosa» av Norsk Kulturarv. Sagbruksmuseet har i dag ni faste ansatte.

 

 

Ved Norsk Sagbruksmuseum i NAMSOS er det ledig stilling som:

I forbindelse med forvaltningen av sagbruksmuseets gjenstandssamling søker vi etter mekaniker for vedlikehold innen mekanisk kulturminnevern. Mekanikeren inngår i museets kultur- og bygningsvernavdeling sammen med andre håndverkere innenfor snekker/tømreryrket. Restaurering og vedlikehold av museets dampmaskin med kraftoverføring, samt vedlikehold av eldre sagbruksteknisk materiale i tilknytning til Spillum Dampsag & Høvleri vil være hovedarbeidsfeltene.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Vedlikehold av museets maskinpark: sager, høvler og andre maskiner som er i bruk
 • Konserverende tiltak for maskiner som har gått ut av bruk
 • Restaurering og vedlikehold av museets dampmaskin med kraftoverføring
 • Betjening av ny og gammel fyrkjel og sentralfyranlegg
 • Betjening og produksjon i museets smie og mekaniske verksted
 • Vedlikehold av maskineri om bord i museets fartøyer

 

 

Krav til søker:

 • Utdanning innen mekaniske fag på videregående nivå, fortrinnsvis fagbrev. Erfaring fra arbeid i mekanisk verksted (lengre tids erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse)
 • Gode evner til å arbeide selvstendig, og til å utarbeide realistiske planer for aktivitetene innenfor arbeidsfeltet.
 • God fremstillingsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.
 • Grunnleggende kjennskap til IKT som arbeidsredskap.
 • Førerkort

 

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra vedlikehold av sagbruksteknisk utstyr.
 • Erfaring med smedarbeid.
 • Erfaring fra vedlikehold av eldre skipsmaskineri.
 • Erfaring med fyrkjel
 • Kjennskap til dampmaskinteknologi og erfaring fra vedlikehold og/eller drift av dampmaskiner.
 • Maskinførerbevis i klasse M4

 

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling.
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø og et sterkt fagmiljø.
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Fungerende avdelingsleder Kjell Roger Eikeset tlf. 48 88 00 31/906 57 008 eller kjell.eikeset@museetmidt.no

Søknad med CV sendes til:

tone.lise.stene@museetmidt.no

Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post:

Søknadsfrist: 9. mars 2018