Er DU vår nye leder?

Vi har ledig stilling som AVDELINGSLEDER ved Museet Midt IKS sin avdeling Norsk Sagbruksmuseum – Spillum Dampsag & Høvleri.

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, og består av fire avdelinger: Norsk Sagbruksmuseum, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og i tillegg Distriktsseksjonen. Administrasjonen for Museet Midt IKS har kontorer i Rørvik.

Norsk Sagbruksmuseum er lokalisert på Spillum i Namsos kommune og har et lokalt, regionalt og nasjonalt ansvar for forskning, forvaltning og formidling av norsk sagbrukshistorie.

Namsos kommune har i overkant av 13 000 innbyggere, og er regionsenter i Namdalen. Her er det et bredt kulturtilbud med kino, kulturhus, flere museer, gallerier, idrettslag, kor, korps og teaterlag. Byen og omlandet utgjør et større arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer, og har utdanningsinstitusjoner på høyskolenivå. Det er godt utbygde kommunikasjoner med bussruter, egen flyplass, og båtforbindelse til de ytre delene av Namdalen.

Norsk Sagbruksmuseum, Spillum Dampsag & Høvleri er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av fjorten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge. Museet bruker de gamle sagene og høvelen for produksjon, salg og formidling. Produksjonen er et viktig satsningsområde for å ta vare på den lokale historien og for å sikre museets økonomi.

Museet har flere formidlingstilbud til skoleklasser og arrangerer årlig en Familiedag med ulike aktiviteter. I løpet av 2019 kommer Norsk Sagbruksmuseum til å ferdigstille et besøkssenter og en aktivitetspark, som vil være viktige elementer i formidlingen av norsk sagbrukshistorie.

Sagbruksmuseet ble i 2011 tildelt «Olavsrosa» av Norsk Kulturarv. Sagbruksmuseet har i dag ni faste ansatte.

Avdelingsleder er Norsk Sagbruksmuseums øverste leder, og rapporterer til Museet Midt IKS sin direktør.

Ansvarsområde som avdelingsleder:

 • Ansvar for den daglige ledelse og drift av avdelingen.
 • Personalansvar for avdelingen.
 • Utarbeiding av langsiktige strategier, årsplaner, budsjett og rapporter for avdelingen.
 • Ansvar for økonomi- og budsjettstyring.
 • Ansvar for å styrke og utvikle egeninntekter gjennom produksjon, samarbeid med næringslivet og andre.
 • Overordnet ansvar for søknader til bl.a. Riksantikvaren, i samarbeid med avdelingens konservator.
 • Være bindeleddet mellom
  • Avdelingen og Museet Midt IKS
  • Avdelingen og eier (Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri)
  • Avdelingen og fagseksjonene i Museet Midt IKS
 • Avdelingslederen er medlem i ledergruppen i Museet Midt IKS.

Du må ha:

 • Ledererfaring og kunnskap i administrasjon og økonomistyring.
 • Relevant høgskole eller universitetsutdannelse.
 • Målbevisst, resultatorientert og entusiastisk teamleder, med evne til å tenke strategisk.
 • Sosial og relasjonsbyggende evner.
 • Nytenkende og med gjennomføringsevne
 • Trives med høyt tempo i en travel hverdag.
 • Ha gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du bør ha:

 • Høgskole eller universitetsutdannelse i museumsrelaterte fag
 • Erfaring fra museumsarbeid

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Stor grad av selvstendighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sterkt fagmiljø
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Se www.sagbruksmuseet.no for nærmere informasjon.

For mer informasjon om stillingen kontakt museumsdirektør Camilla Birkeland tlf. 488 80 026 eller administrasjonskonsulent Tone Lise Stene tlf. 488 80 020.

 

Søknad:

Skriftlig søknad med CV, samt kopier av attester og vitnemål sendes til:

tone.lise.stene@museetmidt.no

eller

Museet Midt IKS

Strandgata 7

7900 Rørvik      

 

Søknadsfrist: 01.03.2018