Museet Midt IKS er et konsolidert museum for Namdalen med fire avdelinger. Avdelingen Norsk Sagbruksmuseum har en stab på 10 ansatte med bred kompetanse innenfor formidling, forskning, dokumentasjon, samlingsforvaltning, bygningsvern, snekkerhåndverk og trelastproduksjon.

 

Sagbruksmuseet forvalter det teknisk-industrielle kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri, en nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling, og slepebåtene MB Oter og MB Hauka. Spillum Dampsag & Høvleri er et helhetlig sagbruksmiljø fra slutten av 1800-tallet, og ett av 15 nasjonalt prioriterte teknisk-industrielle kulturminner i Norge. I tillegg til rent museale oppgaver opprettholdes en lavskala produksjon på de gamle maskinene ved sagbruket.

 

Norsk Sagbruksmuseum ligger om lag 5 kilometer sør for Namsos sentrum. Namsos kommune har i overkant av 13 000 innbyggere, og er regionsenter i Namdalen. Her er det et bredt kulturtilbud med kino, kulturhus, flere museer, gallerier, idrettslag, kor, korps og teaterlag. Byen og omlandet utgjør et større arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer, og har utdanningsinstitusjoner på høyskolenivå. Det er godt utbygde kommunikasjoner med bussruter, egen flyplass, og båtforbindelse til de ytre delene av Namdalen.

 

Ved Norsk Sagbruksmuseum i NAMSOS er det ledig et vikariat i 50 %-stilling med snarlig tiltredelse og ut året 2018 som:

 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 

 • Gjennomføre eksisterende undervisningsopplegg.
 • Utvikling og gjennomføring av nye pedagogiske opplegg rettet mot barnehager, skoler og andre besøkende.
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer
 • Utstillingsarbeid i samarbeid med andre ansatte i formidlingsseksjonen.
 • Ansvarlig for besøks- og guidetjenesten.
 • Tett samarbeid med seksjonsleder for formidling i Museet Midt IKS.
 • Delta i planleggingen av det nye besøkssenteret og aktivitetsparken ved Sagbruksmuseet.

 

Krav til søker:

Den som søker må ha:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen formidling
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.

 

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Erfaring fra sagbruk eller interesse for historien om sagbruk i regionen
 • Behersker flere språk enn norsk og engelsk.

 

Vi søker en utadvendt og kreativ person som har gode samarbeidsevner, som er nytenkende og kan arbeide selvstendig og målrettet. Det er også viktig at du er fleksibel, imøtekommende og har en positiv innstilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil være behov for å jobbe i team i formidlingsseksjonen og med de andre avdelingene i Museet Midt IKS.

 

Vi tilbyr:

 • Vikariat i 50 % stilling.
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø og et sterkt fagmiljø.
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

 

Fung. avdelingsleder Kjell Roger Eikeset på +47 906 57 008, e-post kjell.eikeset@museetmidt.no

 

Søknad med CV sendes til:

tone.lise.stene@museetmidt.no eller via posten til Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik

Søknadsfrist: 3. januar 2018