Invitasjon til formiddagsarrangement på Spillum Høvleri & Dampsag

 

Vi ønsker alle som er interesserte i «MB Hauka» og båtrestaurering velkommen til Norsk Sagbruksmuseum for et trivelig og informativt formiddagsarrangement. Avdelingsleder Knut Lilleberre vil informere om «MB Hauka», og restaureringshåndverker Christian Van Gaal, som skal videreføre arbeidet med restaurering av «MB Hauka», vil snakke om restaurering av eldre trebåter. Kaffe og vaffel på inngangsbilletten.