Ved Norsk Sagbruksmuseum i NAMSOS er det ledig stilling som:

 I forbindelse med forvaltningen av sagbruksmuseets handlingsbårne kunnskap søker vi etter produksjonsmedarbeider i 50 % stilling.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Produksjon på sag og høvel
 • Kvalitetskontroll på ferdige produkter
 • Ansvarlig for ivaretakelse av handlingsbåren kunnskap i tilknytning til produksjonsprosessen
 • Bistand i restaureringsprosjekter, annen forvaltning og formidling etter behov og kompetanse
 • Betjening av maskinelt utstyr etter kompetanse
 • Ansvar for å holde seg personlig, faglig oppdatert gjennom kurs, seminarer, nettverk og faglitteratur
 • Annet forefallende arbeid etter behov

 

Krav til søker:

 • Gode evner til å arbeide selvstendig samt samarbeidsvillig, og til å utarbeide realistiske planer for aktivitetene innenfor arbeidsfeltet
 • God fremstillingsevne, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Grunnleggende kjennskap til IKT som arbeidsredskap

 

Det er en fordel om du har:

 • Kunnskap om tre- og trevirke som byggemateriale
 • Erfaring/kunnskap om bruk av gamle maskiner.
 • Kvinner oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr:

 • Fast 50 % stilling
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø og et sterkt fagmiljø
 • Lønn i ht. tariff og pensjonsordning i KLP

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos:

Fung. avdelingsleder Kjell Roger Eikeset Mobil: 48 88 00 31/90 65 70 08 kjell.eikeset@museetmidt.no

Søknad med CV sendes til:

Museet Midt IKS, Strandgata 7, 7900 Rørvik eller via e-post: tone.lise.stene@museetmidt.no Søknadsfrist: 9. oktober 2017

Om Museet Midt IKS og Norsk Sagbruksmuseum

Museet Midt IKS er en regional museumsorganisasjon for Namdalen, ansvarlig for driften av Norsk Sagbruksmuseum, Namdalsmuseet, Kystmuseet Norveg, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og avdeling for Bygdesamlinger.

Norsk Sagbruksmuseum forvalter det teknisk-industrielle kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri (SD&H), slepebåtene MB Oter og MB Hauka, en større nasjonal sagbrukshistorisk gjenstandssamling m.m. I tillegg forsker museet på, og formidler, norsk sagbrukshistorie.

Norsk Sagbruksmuseum ligger om lag 5 km sør for Namsos sentrum. Namsos kommune har i overkant av 13 000 innbyggere, og er regionsenter i Namdalen. Her er det et bredt kulturtilbud med kino, kulturhus, flere museer, gallerier, idrettslag, kor, korps og teaterlag. Byen og omlandet utgjør et større arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer, og har utdanningsinstitusjoner på høyskolenivå. Det er godt utbygde kommunikasjoner med bussruter, egen flyplass, og båtforbindelse til de ytre delene av Namdalen.