SAGKURS

I regi av interregprosjektet «Tre og tradisjonshåndverk. Grenseløst bygningsvern.» tilbyr vi et sagkurs, som har som mål å øke kunnskapen til bruk av både sirkelsag og bandsag. Kurset er tilpasset dagens sagbrukseiere og potensielle nye sagbruksdrivere. I tillegg håper vi at kurset kan bidra til at interessen for «bygdesaga» som tilleggsnæring øker, og at flere ser verdien av å tilegne seg mere kunnskap om sagbruksfaget.

I forbindelse med kurset vil vi i tillegg presentere et registreringsverktøy for kartfesting sb spesielle virkeskvaliteter i skogen. Lager på rot. Verktøyet er utviklet på bestilling av Interregprosjektet i samarbeid med Skognæringsforum Nordland, og vil bli presentert av Røy Svarliaunet fra Geodata.

Kurset vil foregå i to perioder.

Del I: 16.-17. mars, vil legge vekt på drift, bruk og innstilling av både sirkelsag og bandsag, i tillegg til å ha et fokus på sagbruksvirksomheten i et næringsperspektiv.
Kurset vil bli arrangert hos Staberg Sag og Norolog AS på Inderøy.
Del II: 6.-7. april, har tema; retting og stell av sirkelsag og bandsag.
Presentasjon vil bli arrangert på Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum.
Kostnader:
Kurset er sponset av prosjektet, men vil ha en egenandel.

Del I:
Deltakeravgift kr. 1.200,- som dekker lunsj etc. to dager på Inderøy.
Overnatting er ikke inkl. men vi kan være behjelpelig med bestilling.

Del II:
Deltakeravgift kr. 1.200,- som dekker middag dag 1 og lunsj dag 2 samt overnatting på Spillum.

 

Påmeldingsfrist:        28.02.2017

Påmelding:                 prn@tfou.no

Mvh
Per Reidar Næss, prosjektleder
Tlf: 91734811